kategorie

TOP 3 kategorie
tento týden

atopická pokožka

krémy proti vráskám

 

sprchové gely

Reklamace

 

Formulář pro uplatnění reklamace

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát:
Popelka.cz
Dagmar Navrátilová
Vinary 11
53863 Chroustovice
E-mail: info@popelka.cz
Telefonní číslo: 722294401

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,
dne ........................................ jsem ve Vašem obchodě vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže), mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat, např.: „Jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, žádám o opravu produktu, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů").

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

Datum objednání zboží: ……………………………………………………………………..........

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele: …………………………………………………

Adresa kupujícího spotřebitele: ……………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………...................

Číslo prodejního dokladu: ………………………………………………………………..….......

Číslo objednávky : ………………………………………………………………………….............

E-mail: ...................………………………………………………………………………….............

Telefon: .................………………………………………………………………………….............

Podpis kupujícího spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):  ...……………………………………………..

Datum: …………………………………………… 

Obecná poučení k uplatnění reklamace:

Zakoupení věci jste jako spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Jako spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

formulář k vytištění


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

souhlasím
nesouhlasím